Tjänster

I vår tjänsteportfölj för integration ingår allt ni behöver:

  • Integrationsstrategi
  • Lösningsimplementation
  • Migrering från gammal plattform, konsolidering
  • Support och förvaltning
  • Integrationsserver

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, men samtidigt är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla. Inom Idop Sverige AB har vi både bredden och djupet i vår samlade erfarenhet och med vår beprövade metodik står vi väl rustade som helhetsleverantör av integrationstjänster och integrationslösningar. Idag har vi färdiga integrationer mellan bland annat Flex Tid, Flex lön, Excel samt olika webshoppar.